vedení daňové evidence

Peněžní deník, Pokladní kniha, Záznamní povinnosti k DPH (jste-li plátcem), Kniha faktur vydaných (pohledávek), Kniha faktur přijatých(závazků), Banka, Karty investičního majetku, Účetní závěrka, Daňové přiznání+ přehledy na sociální a zdravotní pojištění

Je možná i zpětná rekonstrukce.

Kontakty

ANCER ÚČTO s.r.o.

Telefon: 603393029
E-mail: ancer.ucto@seznam.cz

Keteňská 1738/23
193 00 Praha 9