Vedení účetnictví

Hlavní kniha, Pokladní kniha, Kniha pohledávek a závazků, Záznamní povinnosti k DPH (jste-li plátce)Karty investičního majetku, Účetní závěrka( Rozvaha, Výsledovka, Výkaz zisků a ztrát, Příloha) + Daňové přiznání

Je možná i zpětná rekonstrukce.

Kontakty

ANCER ÚČTO s.r.o.

Telefon: 603393029
E-mail: ancer.ucto@seznam.cz

Keteňská 1738/23
193 00 Praha 9